5 vragen aan Sander en Stephan

Begin 2019 werd het verkoopteam van Vitelia Agrocultuur versterkt met twee nieuwe collega’s. Vanuit Lottum is Stephan Evers het nieuwe gezicht die klanten mag voorzien van teelt- en productkennis en vanuit de vestiging Hazerswoude-Dorp is Sander de Pater in eenzelfde rol toegevoegd aan de buitendienst.

Als relatieve nieuwkomers bij Vitelia Agrocultuur vinden wij het van belang voor onze klanten en collega's, dat zij duidelijk maken uit welk hout zij zijn gesneden. Middels een vraaggesprek beantwoorden zij een vijftal vragen en laten ze graag zien, Wie, Wat, Waarom en Hoe?

1) Kun je iets vertellen over jouw ‘groene’ carrière?

Sander:
“Mijn groene carrière begon als scholier op de zaterdagen als bijbaantje bij een kwekerij met een groot assortiment vaste planten en siergrassen. Hier is mijn interesse voor de groene sector ontstaan. Na een jaar hoveniersopleiding ben ik overgestapt naar de opleiding boomteelt en ben ik vervolgens weer bij dit bedrijf gaan werken. Na ruim vierenhalf jaar ben ik als teeltmanager bij een groter bedrijf met meerdere locaties en productgroepen aan de slag gegaan. Daar was ik ook verantwoordelijk voor duurzaamheid en certificeringen. Per 1 januari 2019 ben ik begonnen als verkoopadviseur boomkwekerij.”

Stephan:
“Notendop? Ik ben bijna 30 jaar actief in het groen haha!
Na de Middelbare Tuinbouwschool en het vervullen van de – toen nog – dienstplicht, ben ik begonnen bij een handelskwekerij in Belfeld. Hier ben ik begonnen met de kweek van laanbomen en solitair struiken in de volle grond. Enkele jaren later werd daar nog containerteelt aan toegevoegd.
Ik was daar verantwoordelijk voor de teelt en in- en verkoop van planten. Na tien jaar wisselde ik naar een kwekerij in Reuver, waar teelt ook mijn ding was.
Vervolgens heb ik me bij Mertens in Horst als teeltadviseur boomkwekerij gespecialiseerd in ‘duurzaam telen’. Via Mertens ben ik terecht gekomen bij Soiltech/Van Iersel om te werken aan meststoffen en teeltmethoden voor de kweek zonder chemie. Helaas werd hier het directe contact met kwekers veel minder en dat begon ik te missen. Vitelia Agrocultuur kwam dus voor mij op een goed moment waardoor ik zo meer in contact met kwekers kan zijn én persoonlijk het duurzaam telen goed onder de aandacht kan brengen.”

2) Welke toegevoegde waarde hoop jij te kunnen leveren binnen het team van Vitelia Agrocultuur?

Sander:
“Met mijn kennis en ervaring wil ik meedenken met de klant en een goed advies geven. Hierdoor hoop ik een relatie op te bouwen voor de lange termijn.”

Stephan:
“Ik hoop samen met mijn collega’s ons kennisniveau op zo’n hoogte te brengen, dat kwekers zonder twijfel met Vitelia zaken willen doen. Ze moeten weten dat ze door ons altijd op een hoog niveau geholpen worden met de meest betrouwbare producten voor hun teelt.” Wat is je het meest opgevallen na enkele maanden dienstverband bij Vitelia Agrocultuur?

3) Wat wordt volgens jou een belangrijke ontwikkeling waar kwekers de komende vijf jaar mee te maken gaan krijgen?

Sander:
“Het aantal gewasbeschermingsmiddelen dat wordt toegelaten daalt waardoor plantgezondheid en het voorkomen van ziekten en plagen steeds belangrijker wordt. De vraag naar duurzaam geteelde en gecertificeerde producten neemt daarentegen flink toe. Een extra uitdaging zijn de steeds extremere weersomstandigheden.”

Stephan:
“Zoals bekend staat de land- en tuinbouw zwaar onder druk. Publieke opinie wordt gevoed door mensen die onze sector het liefst zien verdwijnen. Willen we kunnen blijven telen, dan zullen we ons naar de steeds strengere regels moeten schikken. Dit is een grote uitdaging.”

4) Welke persoonlijke expertise deel jij graag met een klant van Vitelia Agrocultuur?

Sander:
“Mijn passie voor de groene sector is het denken in uitdagingen en oplossingen en deze toepassen in de praktijk.”

Stephan:
“Graag wil ik een kweker helpen om in deze tijd, waarin chemie behoorlijk onder druk staat, de juiste keuzes te maken. Waarbij een goed resultaat voorop staat.”

5) Wat is je het meest opgevallen na enkele maanden dienstverband bij Vitelia Agrocultuur?

Sander:
“De visie van Vitelia Agrocultuur is vooral gericht op de lange termijn en het bouwen aan een duurzame relatie met de klanten en leden.”

Stephan:
“De goeie sfeer, alle neuzen staan dezelfde kant op en er wordt goed geluisterd naar eigen inbreng.”