Boomkwekerij verkoopteam Vitelia Agrocultuur Lottum

In de afgelopen jaren heeft Vitelia Agrocultuur een vooraanstaande positie in de boomkwekerij in Nederland weten op te bouwen. Vanuit onze vestigingen in Hazerswoude-Dorp en Lottum is Vitelia Agrocultuur actief als servicegerichte leverancier in de boomkwekerijsector.

“We zijn allemaal opgegroeid op de kwekerij en spreken de taal van de kweker”

In de afgelopen jaren heeft Vitelia Agrocultuur een vooraanstaande positie in de boomkwekerij in Nederland weten op te bouwen. Vanuit onze vestigingen in Hazerswoude-Dorp en Lottum is Vitelia Agrocultuur actief als servicegerichte leverancier in de boomkwekerijsector. Daarnaast zijn we vanuit Lottum al jaren de vertrouwde partner voor veel akkerbouwers, loonwerkers en rundveehouders in de regio. Hoogste tijd dus om het woord te geven aan enkele leden van ons boomkwekerij team van vestiging Lottum, te weten; Rob, Marc, Stan en Erik.

Collega's Jan en Stephan waren tijdens dit interview helaas verhinderd maar staan wel op de foto.

Vanwaar jullie interesse in de boomkwekerij?

Rob Verkoelen trapt af: “Volgens mij zijn wij allemaal zelf opgegroeid op een kwekerij. Mijn oudere broer wilde de kwekerij overnemen en ik had destijds geen interesse in een overname. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben begonnen in de plantenhandel en heb uiteindelijk de overstap gemaakt naar Vitelia Agrocultuur.”

Marc Swinkels gaat verder: “Ook wij hadden thuis inderdaad een kwekerij, maar ik wist rond mijn zestiende leeftijd nog niet waar mijn interesses lagen. Toch ben ik op de Middelbare Tuinbouwschool beland en sindsdien begon de interesse voor de boomkwekerijsector te groeien. Dit bleek de juiste keuze.”

“Ik ben net als collega Rob begonnen in de plantenhandel. Dit heb ik ruim 12 jaar gedaan en had zo mijn twijfels of ik dit altijd wilde blijven doen. John Pouwels, directeur bij Vitelia Agrocultuur, woont in hetzelfde dorp als ik (Meerlo) en kreeg hier ‘lucht’ van. Hij heeft me benaderd en toen heb ik de knoop voor mezelf doorgehakt en gekozen voor een carrière bij Vitelia Agrocultuur. Dit bleek een goede keuze want spijt heb ik hiervan tot op heden nooit gehad.”

Stan Verwaay: “Ik kreeg net als Rob de kans om thuis in de kwekerij te stappen, maar ook ik had in eerste instantie geen interesse in de boomkwekerijsector. Maar deze interesse groeide in de loop der jaren.” Sinds 1 jaar werk ik nu bij
Vitelia Agrocultuur.

Erik Jeucken: “Ik zat op de Middelbare Agrarische School (MAS) en ik had interesse thuis het bedrijf in te stappen. Echter in die periode stond de teelt van de kasrozen flink onder druk, waardoor ik de keuze heb gemaakt om eerst naar de HAS te gaan. Gevolgd met een stage bij Vitelia Agrocultuur. Toen mij werd gevraagd of ik na de opleiding in vaste dienst wilde komen werken heb ik hier ja op gezegd en ben vervolgens begonnen als verkoopadviseur.”

De kweker zoekt naar een partij die wél kan leveren en dat kan Vitelia Agrocultuur

Hoe staat de boomkwekerijsector en hiermee Vitelia Agrocultuur er momenteel voor?

Erik: “Opschaling heeft ook de afgelopen jaren in de boomkwekerij plaatsgevonden. Bedrijven hebben door hun toegenomen omvang diverse medewerkers in dienst op het gebied van teelt, afzet en administratie. Het gesprek wat wij als verkoopadviseur voeren met de klant is in de loop der tijd hierdoor ook veranderd.”

Rob vult aan: “De afzet van planten is de afgelopen jaren, mede door Corona, flink toegenomen. Daarnaast zien we door de sterk gestegen kosten van zeevrachten uit Azië en energiekosten dat ook producten als potten, kluitmaterialen, tonkinstokken en meststoffen in prijs zijn toegenomen.” Door samen met onze klanten dit voortijdig te bespreken en producten te reserveren voor hen is dit een meerwaarde.”

Stan: “Als de markt of het weer slecht is dan heeft dat invloed op de kwekerij, maar ook op Vitelia Agrocultuur. We zitten nu in een marktsituatie dat het tijdig beleveren van de klanten extra aandacht vergt.”

Erik: “De sterk gestegen grondstofprijzen en de toegenomen leveronzekerheden hebben ertoe geleid dat Vitelia Agrocultuur de producten eerder op voorraad zet om Nee-verkopen richting de klanten te minimaliseren. Dit vraagt meer kapitaal en opslagruimte om dit goed te organiseren. Dan is het een voordeel dat we onderdeel van Coöperatie Vitelia zijn. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van 1500 m2 opslagcapaciteit bij de op- en overslag in Wanssum maar ook van gunstige financieringsafspraken.

Ik denk dat we als Vitelia Agrocultuur hier goed op hebben geanticipeerd en ook onze klanten laten we hierin mee profiteren.”

Wat is de kracht van Vitelia Agrocultuur?

Rob: “De kweker weet weliswaar dat de beschikbaarheid van producten niet meer vanzelfsprekend is, toch zoekt hij naar een bepaalde zekerheid. De kweker zoekt naar een partij die wél kan leveren en dat kan Vitelia Agrocultuur.”

Marc: “Ik denk dat service onze allergrootste kracht is. We zijn een bedrijf met korte lijnen, hierdoor kunnen we vaak snel schakelen en zijn we erg flexibel met onze maatwerk bezorgdienst. Daarnaast is ontzorgen een andere belangrijke kracht. Ik denk dat we ons daarin positief onderscheiden in de markt.”

Stan: “Zoals reeds benoemd zijn we alle vier thuis opgegroeid op een boomkwekerij. Je merkt dat kwekers dat fijn vinden, we spreken ‘de taal’. Er is daarom vertrouwen omdat we weten wat er speelt op de boomkwekerij. We leveren niet alleen het product maar voegen daarnaast iets toe op het bedrijf.”

Erik: “De afgelopen jaren is duurzaam telen steeds belangrijker geworden. Vitelia Agrocultuur heeft de afgelopen jaren hier écht in geïnvesteerd door o.a. de aanstelling van Stephan Evers (in Lottum) en Sander de Pater en Aad Luijnenburg (in Hazerswoude-Dorp). Samen vormen zij het team van teeltspecialisten binnen Vitelia Agrocultuur. De kennis van biologische en groene gewasbescherming, biostimulanten, specifieke meststoffen en de bodem is steeds belangrijker geworden in deze. Ontwikkeling van nieuwe teeltstrategieën en producten doet Vitelia Agrocultuur enerzijds door eigen demo’s en onderzoek bij kwekers. Anderzijds werken we nauw samen met diverse partners waaronder CropSolutions, Cultus Crop Research en Compas Agro.”

Hoe is ziet de taakverdeling binnen het verkoopteam eruit?

Rob: “Vitelia Agrocultuur kent twee afzonderlijke verkoopteams. Namelijk het team met akkerbouw en ruwvoerteeltspecialisten en het boomkwekerij team.
Binnen ons boomteeltteam in Lottum kennen we verschillende competenties. Stephan is verantwoordelijk voor de duurzame teelt en teeltondersteuning. Jan en Stan verzorgen de commerciële acquisitie en verkoop van onze producten. Dat doen Marc en ik ook, maar wij hebben daarnaast ook nog bemesting als specialisme. Uiteraard werken we hierin nauw samen met korte lijntjes. Ook tussen de beide vestigingen zijn de lijnen kort. Maandelijks hebben we overleg met het hele team waarbij we onze informatie uitwisselen. Daarnaast is er maandelijks een technisch overleg tussen onze teeltadviseurs Stephan Evers, Aad Luijnenburg en Sander de Pater.”

Erik: “Ik ben verantwoordelijk voor de algehele inkoop binnen Vitelia Agrocultuur en ondersteun voor een deel in de verkoop. Zo hou ik voldoende aanhechting met de verkoop en vertaal deze naar inkoop. Door deze synergie weet ik of we nog de juiste producten op voorraad hebben.”

Duurzaam kweken betekent niet alleen milieuvriendelijk kweken, maar ook ondernemen met aandacht voor de maatschappij en je omgeving


Hoe zien jullie de toekomst van de boomkwekerijsector?

Stan: “Er zal de komende jaren meer schaalvergroting plaatsvinden. Ik denk dat het aantal kleine kwekerijen minder wordt maar dat het totale areaal gelijk zal blijven. Groen is populair. Tuinen zijn in en dus is de groensector een blijvertje.”

Rob: “De agrarische sector in Nederland moet aan een toenemend aantal overheidsregels voldoen. Dit geldt ook voor de boomkweker, de kweker zal moeten gaan voor een duurzame teelt. Ik ben van mening dat onze sector van nature veel gevoel heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, het ermee omgaan en hierop anticiperen.

Als je ziet in welke mate het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in korte tijd is verminderd, maar ook het gemak waarmee de sector de overstap naar gerecyclede potten heeft gemaakt, dan wordt het snel duidelijk hoe duurzaam boomkwekers reeds zijn. Maar we zijn er zeer zeker nog niet en daar dragen we graag ons steentje aan bij met producten, kennis en uitvoering.”

Marc: “Vitelia Agrocultuur heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom noemen we onszelf: ‘Uw duurzame partner’. We geven hier dagelijks vorm aan door samenwerking met partners zoals CropSolutions, maar ook met de kwekers zelf. Zo wordt duurzaam ondernemen vanzelf een hecht collectief. We onderscheiden ons door eigen onafhankelijk onderzoek, niet gestuurd door een commerciële producent. We zijn voortdurend op zoek naar handvaten voor de kweker om duurzaamheid op verschillende manieren toe te kunnen passen, rechtstreeks op zijn bedrijf. We delen daarbij veel kennis, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse kennisdagen.”

Stan: “Duurzaam kweken betekent niet alleen milieuvriendelijk kweken, maar ook ondernemen met aandacht voor de maatschappij en je omgeving. Het vergt kennis en een zorgvuldige werkwijze. Daar willen wij de kwekers graag bij helpen.”

Erik: “We zullen moeten blijven investeren in onze toekomst en moeten zorgen dat we het vertrouwen van onze klanten blijven verdienen. We hebben veel klanten die ons trouw zijn en daar ben ik erg trots op! Dan doen we iets goed met
het hele team.”