Datum Maandag 4 juni 2018
Tijdstip 19:30 uur tot 22:30 uur
Locatie 't Brugeind Restaurant Zalen en Cafe te Meerlo

Ledenvergadering Coöperatie Vitelia U.A.

Maandag 4 juni vindt de Ledenvergadering van Coöperatie Vitelia U.A. plaats. Alle leden inclusief partner en/of bedrijfsopvolger zijn van harte welkom.

De jaarlijkse ledenvergadering van Coöperatie Vitelia vind dit jaar op 4 juni plaats in 't Brugeind Restaurant Zalen en Cafe te Meerlo.

Agenda:

  1. Opening, door voorzitter
  2. Notulen ALV d.d. 12 juni 2017
  3. Organisatiezaken
  4. Vitelia, onze Coöperatie
  5. Financieel jaaroverzicht
  6. Rondvraag en sluiting

Graag praten we u bij over onze coöperatie zaken en hebben we een inspirerende gastspreker om de avond af te sluiten. De gastspreker zal nog nader bekend gemaakt worden

Onze leden ontvangen nog een officiële iutnodiging om zich aan te melden voor de ledenvergadering.