Het IT-team van Vitelia

De afdeling automatisering van Coöperatie Vitelia wordt inmiddels wel de slagader van de organisatie genoemd. Onze afdeling bestaat uit ICT-coördinator Frank Crooijmans en applicatiebeheerder Stan Kunen.

Werkt bij: Coöperatie Vitelia

Als afdeling zijn wij verantwoordelijk voor het beheren van de geautomatiseerde kantooromgeving van alle Vitelia bedrijven met uitzondering van Summa. Deze omgeving bestaat voornamelijk uit hardware, software, netwerken en communicatiemiddelen conform de wensen van de organisatie. Bij het beheren daarvan wordt ook intensief gebruik gemaakt van externe ICT-dienstverleners.

Verlengstuk van de afdeling

Wij werken dagelijks intensief samen met een externe ICT-partner. Zij verzorgen het dagelijkse beheer van ons kantoornetwerk.
Daarnaast fungeren zij als centrale helpdesk voor alle ICT gerelateerde meldingen. Zij registreren alle binnenkomende meldingen in een ticketsysteem en werken deze conform de met hen afgesproken procedures af waarin zowel Vitelia-medewerkers als andere ICTleveranciers een rol hebben. Door deze systematische wijze van samenwerken kunnen problemen efficiënt opgelost worden. De helpdesk van Acknowledge is als het ware het verlengstuk van onze afdeling.

Openhartoperatie

Momenteel (begin 2018) lopen er twee grote projecten waarbij onze afdeling intensief betrokken is.
Het allergrootste project is de vervanging van de complete bedrijfsautomatisering van Vitelia Voeders. Deze software is ondersteunend aan nagenoeg alle processen binnen Vitelia Voeders met uitzondering van de fabrieksautomatisering en is nogal ingrijpend. Het is dus een soort van ‘openhartoperatie’ aangezien alle software zal worden vervangen maar de processen uiteraard wel gewoon door moet blijven lopen.
Samen met de gekozen leverancier en vele medewerkers van Vitelia Voeders wordt intensief samengewerkt en een ontwerp gemaakt van de gewenste inrichting van de nieuwe software. Uiteindelijke oplevering van dit project staat gepland in het 2e kwartaal van 2019.

Werkplek van de toekomst

Het tweede grote project is de vervanging van ons serverpark (hardware) dat in 2019 is afgeschreven. Hierbij zullen strategische keuzes gemaakt moeten worden zoals:
“Willen we nog eigen hardware?” of “Willen we gebruik gaan maken van clouddiensten en alles wat daar tussen zit?”
Bij deze keuzes zal ook sterk rekening gehouden worden met de veranderende behoeften vanuit de eindgebruikers (klanten en medewerkers), nieuwe technische mogelijkheden en wet- en regelgeving.
De werkplek van de toekomst zal er dus wat anders uit komen te zien dan de huidige.