Jaarverslag Vitelia

Hierbij het jaarverslag van Coöperatie Vitelia U.A. over het jaar 2022. Na enkele jaren Corona perikelen was er de hoop dat 2022 eindelijk weer een jaar zonder beperkingen zou worden. Maar 2022 is een jaar geworden waarbij een 'Veranderende wereld' de rode draad heeft gevormd voor heel veel sectoren.

Met het binnenvallen van Rusland eind februari in Oekraïne kregen we met een totaal ander extern probleem te maken. Deze oorlog heeft zijn impact gehad (en nog steeds) op Coöperatie Vitelia en haar bedrijven.

Waar net na het uitbreken van de oorlog nog vraagtekens waren over leverzekerheid, bleek het grootste euvel uiteindelijk te zitten in de explosief gestegen prijsniveaus van grondstoffen en energie aan de inkoopzijde met uiteindelijk een fors hoger prijsniveau van de eindproducten aan de verkoopzijde.

Daarnaast leidde het politieke klimaat in Nederland tot een toenemende onzekerheid voor agrarisch Nederland.

In dit verslag nemen we u mee in de ontwikkelingen en resultaten van de Vitelia bedrijven.
Daarnaast leest u een interview waarin de Ledenraadsleden Tom Wilmsen en Martin Janssen hun visie geven over verduurzaming en perspectief.
Rob Wijnhoven en Jan van der Staak kijken als scheidend Commissarissen terug op hun periode als lid van de RvC van Coöperatie Vitelia.

Wij wensen u veel leesplezier.