Jaarverslag Vitelia

Bijgaand vind u het jaarverslag over 2021 van Coöperatie Vitelia U.A.

Hierbij het jaarverslag van eeuweling Coöperatie Vitelia. 2021 was het jaar waarin uw Coöperatie 100 jaar oud werd. Een jaar waarin corona er voor zorgde dat dit eeuwfeest niet in alle glorie gevierd kon worden, maar dat werd dunnetjes ingehaald in 2022. Daarnaast had corona zijn weerslag op de operatie van de Vitelia bedrijven op het gebied van o.a. prijs- en leveronzekerheid. In dit verslag nemen we u mee in de ontwikkelingen en resultaten van de
Vitelia bedrijven.

In het verslag komen de Ledenraadsleden Jeroen Verhaegh, Stef Vermeulen en Jurgen Conjarts aan het woord in een gezamenlijk interview. Ledenraadsleden die diverse sectoren in de Ledenraad vertegenwoordigen en hun blik op Coöperatie Vitelia richten.

In 2021 nam Frank van den Heuvel als externe Commissaris het stokje over van Jan Sallevelt. U leert Frank kennen in een interview verderop in dit jaarverslag waarin hij zijn visie geeft op de 100-jarige Coöperatie Vitelia.

Wij wensen u veel leesplezier.