Kan pluimvee richting circulaire landbouw?

Mijn naam is Stef Vermeulen en ik heb momenteel mijn stage gedaan bij Vitelia Voeders. Tijdens deze stage heb ik onderzoek gedaan naar de impact van de plannen voor circulaire landbouw op de legpluimveesector.

Stageopdracht voor: Vitelia Voeders
Student: Stef Vermeulen
Opleiding: HAS Hogeschool 's Hertogenbosch
Studie: Bedrijfskunde en Agri-Foodbusiness

De transitie richting circulaire landbouw is gevormd omdat het huidige voedselsysteem een te grote impact heeft op het klimaat, de bodem en de biodiversiteit. Circulaire landbouw kan daarin bijdragen om deze impact te verkleinen en hiermee een toekomstbestendig voedselsysteem te creëren. Maar wat is dan de meest ideale vorm van circulaire landbouw en wat is de rol van legpluimvee hierin?

RESTSTROMEN

Wanneer er gestreefd wordt naar de meest ideale vorm van circulaire landbouw: dan zullen dieren enkel gevoed moeten worden van restromen en grasland, is mest een waardevolle grondstof, worden er geen fossiele brandstoffen verbruikt en draagt de sector rondom de stallen en in de uitloop bij aan biodiversiteit. Hierbij is het aanbod van geschikte restromen de beperkende factor en zal om dit te bereiken de veestapel moeten krimpen. Omdat dit ideaalbeeld een grote impact heeft op de sector en niet direct geïmplementeerd kan worden, heb ik in mijn onderzoek gekeken naar welke stappen de legpluimvee wel kan zetten richting circulaire landbouw.

KANSEN

Momenteel is er nog geen wet- en regelgeving op het gebied van circulariteit en kan iedere ondernemer activiteiten uitvoeren die binnen zijn of haar bedrijfsvoering passen. Zo kan de ene ondernemer streven naar het zo veel mogelijk voeren van restromen en de andere ondernemer juist focussen op biodiversiteit en lokale grondstoffen. Ook liggen er kansen voor vooruitstrevende pluimveehouders die toekomst zien in een concept rondom circulaire landbouw.
Uit een enquête is gebleken dat er interesse is in een circulair eitje in het schap. Een pluimveehouder die hier kansen in ziet zal moeten streven naar zo veel mogelijk restromen in het voer, de overige grondstoffen lokaal verbouwen, mest afzetten in de vorm van mestkorrels, groene energie opwekken en aanplanting rondom de stallen verzorgen voor het bevorderen van biodiversiteit. Op deze manier maakt de innovatieve pluimveesector een grote stap op het gebied van duurzaamheid en werkt het aan een toekomstbestendig voedselsysteem.