Kweekvijver voor jong talent deel3

In de Vitelia Vitaal zullen we regelmatig een aantal stagiaires aan het woord laten over hoe zij hun periode bij Vitelia hebben ervaren. Dit keer is het de beurt aan Joep Gubbels

Naam: Joep Gubbels (23 jaar) uit Lomm
School: Fontys Hogeschool Venlo
Opleiding: International Finance en Control (4e jaar)
Stagebedrijf: Coöperatie Vitelia - afd. Business Control

Kende je Vitelia al voordat je hier stage kwam lopen?

Ik kende Vitelia voorheen niet heel goed. Zelf kom ik uit Lomm en ken ik wel bepaalde dingen van ‘de andere kant van de Maas’, maar Vitelia was voor mij niet direct een bekende naam. Met mijn voetbalteam rijden we wel eens via de brug in Well voor wedstrijden, en dan valt natuurlijk de toren van Vitelia in Wanssum wel op. Dat is eigenlijk het enige wat ik van Vitelia kende.


Welke verwachtingen had je zelf t.a.v. je stageplek?

Ik vond het leuk om allereerst de bedrijfssfeer van Vitelia te ontdekken. Daarnaast vond ik het interessant om de verschillende bedrijven te leren kennen en zo in meerdere ‘keukens’ te kijken.
Voor mijn eigen ontwikkeling en professionalisering was het belangrijk om te leren hoe de bedrijfsprocessen van Vitelia in zijn werk gingen. Dit was ook een van mijn leerdoelen voor mijn studie. Door deze te analyseren leer je in de praktijk hoe een bedrijfsproces is ingericht of zou moeten worden ingericht op basis van risico, effectiviteit en efficiëntie.

Een ander leerpunt was het kunnen overleggen van mijn bevindingen en mijn stappen in het onderzoek. Ik moest aantonen hoe de voortgang hierin was. Het kunnen verwoorden van bevindingen en geven van feedback vanuit het onderzoek, wilde ik bij Vitelia verder professionaliseren.

Over het algemeen was ik met name geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de afdeling business control. Ik heb een brede opleiding en dit leek mij een interessante verdieping voor mijn eigen ontwikkeling. Vandaar dat ik wilde leren hoe dit bij Vitelia in zijn werk ging.


Zijn deze verwachtingen uitgekomen?

De verwachtingen zijn meer dan uitgekomen. Ik heb mijn persoonlijke leerdoelen erg goed kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor de opgestelde leerdoelen die gekoppeld zijn aan school, als ook voor de doelen die ik voor mijzelf had uitgezet om te leren.

Ook het begrijpen van de processen van een bedrijf, dat actief is in de agrarische sector, heb ik als erg leerzaam ervaren. Dit gaf mij inzicht in mogelijke verschillen in bedrijfsprocessen binnen diverse sectoren.

Waar ben je het meest trots op t.a.v. jouw project tijdens je stage?

Ik ben het meest trots op het feit, dat ik voor Vitelia van waarde heb kunnen zijn met mijn bijdrage door middel van mijn opdracht/onderzoek. Uiteindelijk is uit het onderzoek naar voren gekomen hoe in Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations gebudgetteerd kunnen worden, op een manier die aansluit bij de wensen van Vitelia. Wetende dat ze hier erg blij mee zijn, geeft me dit een voldaan gevoel. Samen met de uitgeschreven handleiding hoop ik dat Vitelia hier in de toekomst goed gebruik van kan maken.

Hoe heb je jouw persoonlijke begeleiding ervaren tijdens je stage?

De begeleiding heb ik als zeer positief ervaren. Er was tijdens mijn stage altijd ruimte voor een gesprek over bepaalde zaken en iedere vraag kon gesteld worden.
Ook op sociaal vlak heb ik dit als heel prettig ervaren, want het creëerde een vertrouwde sfeer waardoor er altijd open gecommuniceerd werd. Er was interesse in mijn opdracht, maar ook op het gebied van mij persoonlijk. Ook als mijn begeleider (Renée Aarts) even geen tijd had, werd er altijd goed afgestemd wanneer er wél ruimte was. Dat is wel zo duidelijk.
Ook de overige collega’s op de werkvloer heb ik als zeer positief ervaren. Iedereen stond klaar als ik vragen had. De gehele werksfeer was goed. Ik voelde me thuis bij Vitelia en binnen het team. De ruimte voor een sociaal praatje vond ik persoonlijk echt een pluspunt.

Ook op persoonlijk vlak heb ik mij echt thuis gevoeld binnen het team

Wat heb je geleerd waar je in de rest van je carrière wat aan hebt?

Na mijn stage weet ik nu concreet waar ik me in wil specialiseren. Vanwege de breedte van mijn opleiding was dit voor mij nog niet echt duidelijk ook al had ik wel bepaalde ideeën over waar mijn interesses lagen. Dit is nu nog duidelijker geworden.
De stageperiode heeft mij geholpen in het ontwikkelen van mezelf en mijn houding op de werkvloer. Je weet nu hoe je reageert op bepaalde situaties. Dit kan mij helpen in het verdere verloop van mijn carrière.

Met name mijn groei in proces- en programmakennis dankzij mijn stage, zijn mooie bijkomende en pragmatische ontwikkelingen.

Als je Vitelia in een paar woorden zou moeten omschrijven, welke woorden denk je dan aan?

Vitelia is een heel fijn, gezellig, leerbedrijf waar ik met plezier naartoe ben gegaan en waar ik goede herinneringen aan overhoud.


Zou je een stage bij Vitelia ook aan andere studenten aanraden?

Ik zou Vitelia zeker aanraden bij andere studenten. De werksfeer op de afdelingen maakt dat ik Vitelia heb ervaren als een hechte club en ik denk dat iedere stagiair hier iets zou kunnen opsteken.


Heb je nog tips voor Vitelia?

Doordat mijn stage steeds op dezelfde dag plaatsvond, waren het soort werkzaamheden veelal hetzelfde. Waar mogelijk zou ik willen adviseren stagiaires zoveel mogelijk verschillende taken te laten uitvoeren mits het past. Verder zou ik willen zeggen ga vooral zo door.