Vrijdag 6 juli 2018 in Cultus

Bright Tree resultaten medio 2018

Onder de vlag van Bright Tree, een samenwerkingsverband in de boomkwekerijsector waarin o.a. Cultus participeert, zijn vanaf 2016 diverse onderzoeken uitgevoerd die reeds de eerste vruchten afwerpen.

De 4 belangrijkste Bright Tree resultaten:

1. Brandnetelsap en vooral brandnetelgier

Brandnetelsap en vooral brandnetel gier (een vergisting van brandnetelstengels en -bladeren in water) hebben een werende werking tegen luizen en insecten in boomkwekerijproducten. Dit heeft een test in struikrozen uitgewezen. Er wordt momenteel onderzocht hoe brandnetelextracten sectorbreed ingezet kunnen worden.

2. Targetesloof

De inzet van Tagetesloof in combinatie met een speciale kruidenmix blijkt een insectenwerende werking te hebben. Dit biedt extra mogelijkheden voor kwekers die Tagetes gebruiken als biologische bodemontsmetter. Tageteswortels lijken daarnaast een rol te kunnen spelen in de bestrijding van aaltjes. Onder de vlag van Bright Tree 2.0 wordt gekeken hoe planten alfa T. Thiofeen (de werkzame stof tegen aaltjes) opneemt. Er wordt onderzocht of wortelstukjes in de bodem een optie is, net zoals het extraheren van sap uit de wortels.

3. Bloemenmengsels

Het inzaaien van bloemenmengsels in de nabijheid van een perceel helpt de luizendruk te verminderen. De mengsels trekken namelijk biologische bestrijders aan zoals sluipwespen en roofwantsen.

4. Heet water en afdekken met biofoam

De inzet van heet water en afdekken met biofoam (foam waaraan suiker en olie zijn toegevoegd) is een effectieve en duurzame manier om onkruid te bestrijden. Deze toepassing zal verder praktijkrijp moeten worden gemaakt. Binnen Bright Tree 2.0 wordt de opgedane kennis gedeeld met partijen in de vollegrondsgroenteteelt en de akkerbouw (onder andere Plattelandscoöperatie Peel en Maas en Vereniging Innovatief Platteland), om te kijken welke gezamenlijke problemen er spelen en hoe deze kunnen worden aangepakt met behulp van biologische bestrijders.

Tijdens het evenement Meet & Green werden alle belangrijkste resultaten van de Bright Tree-projecten aan de bezoekers gepresenteerd. 
Meet&Green regio Venlo vond op 21 juni jl. plaats op de onderzoekslocatie van Cultus Agro Advies op de Brightlands Campus Greenport Venlo.