Maandag 19 juli 2021 in Vitelia

Duurzaam transport onvermijdelijk

Vitelia is al enige tijd volop bezig met de energietransitie. Dat is niet voor niets, want dit onderwerp is een belangrijk aandachtspunt bij al onze bedrijven. Dit thema zit weliswaar gekoppeld aan een wettelijk kader, maar ontwikkelingen hierbinnen worden tevens ook verwacht van onze eigen achterban en omgeving.

Deze keer aandacht voor het onderdeel transport. In onze meerjarige energievisie is transport een belangrijk onderdeel. Daarbij is Peter Potten als hoofd expeditie bij Vitelia Voeders een belangrijke sleutelspeler.
We hebben Peter daarom gevraagd zijn licht te laten schijnen op de ontwikkelingen bij Vitelia Voeders bij de afdeling transport.

Concrete stappen in verduurzaming

Bij het vervoer van mengvoeders komt een hoog energieverbruik kijken. Als transportsector staan we voor een grote uitdaging om de CO2-footprint aanzienlijk te verkleinen. Welke concrete stappen kunnen we zetten in verduurzaming? Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er? Vragen die ons veelvuldig bezighouden. Het behaalde ISO50001 certificaat ondersteunt ons hier bij

Op- en overslag aan het water

De grootste reductie in CO2 hebben we reeds behaald door de modal shift, als gevolg van de in gebruikname eind 2016 van het op- en overslagpand in Wanssum. Hierdoor is de aanvoerlogistiek verplaatst van de weg naar de binnenvaart. Dit heeft een CO2 reductie opgeleverd van 11.000 ton CO2 per jaar.

Hoog rendementsopleggers

Als brandstof voor de auto’s gebruiken we al enkele jaren een fossielarme diesel. Hiermee hebben we emissiebesparingen gerealiseerd van CO2, maar ook van fijnstof, roet, stikstof en koolmonoxide.

Indien een trekker aan vervanging toe is, wordt er kritisch gekeken welk type het beste past bij het gebruik. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het brandstofverbruik en het benodigd vermogen. De trekker hoeft namelijk niet over gedimensioneerd te zijn. Bij de opleggers zijn bewust keuzes gemaakt voor hoog rendementsopleggers. Deze opleggers zijn 30% sneller leeg dan de reguliere opleggers. Dit bespaart veel lostijd en daardoor geeft dit ook een besparing op loonkosten.
Voor het bevoorraden van de twee productielocaties vanaf de op- en overslag locatie in Wanssum, worden twee eigen kippers ingezet. Bij de aanschaf van de laatste kipper hebben we specifiek gezocht naar mogelijkheden om nóg efficiënter te transporteren. Hoe kunnen we het maximaal te beladen gewicht verhogen binnen de wettelijke kaders? Dit heeft geleid tot een kipper die 9% meer product kan beladen ten opzichte van de vorige kipper. Het brandstofverbruik van deze nieuwe kipper is daarnaast ook nog eens verbeterd van eerst 1 op 2.0 naar nu 1 op 2.6

Ontwikkelingen

Alternatieve energie is voor nu nog een brug te ver. Zowel elektrisch rijden als waterstoftoepassingen zijn mogelijkheden die voor ons type transport nu nog in de kinderschoenen staan. Er is nog geen elektrische truck die 50 ton in beweging kan brengen. Deze ontwikkelingen worden uiteraard op de voet gevolgd.