Dinsdag 26 oktober 2021 in Vitelia Agrocultuur

Eerste stap naar energie neutraal gebouw

Vitelia Agrocultuur heeft 15% van haar dakoppervlak van de nieuwe vestiging in aanbouw te Hazerswoude-Dorp voorzien van zonnepanelen.

Eind oktober is de eerste grote stap gezet of beter gezegd 'GELEGD', naar een nieuw energieneutraal gebouw in Hazerswoude-Dorp.
Op het dak van het gebouw aan de Denemarkenlaan liggen op dit moment 72 panelen.

Tezamen kunnen de panelen 26.640 Wp opwekken wat overeenkomt met 23.400 kWh per jaar.
Met deze opbrengst behalen we met ons pand voldoende eigen opgewekte stroom om energieneutraal te zijn.

Een volgende stap in het energieneutraal worden is de ingebruikname van de nieuwe (nog te plaatsen) warmtepompen later dit jaar.

De nieuwe vestiging van Vitelia Agrocultuur in Hazerswoude-Dorp wordt, als alles volgens planning verloopt, begin 2022 in gebruik genomen.
Energie neutraal is van meet af aan een belangrijke doelstelling geweest. Dit uitgangspunt sluit aan bij de ISO50001 certificering en de lange termijn duurzaamheidsvisie van Coöperatie Vitelia.