Maandag 19 juli 2021 in Vitelia

Wat is ‘On the way to PlanetProof’?

Je hoort en ziet ‘On the way to PlanetProof’ steeds vaker. Maar wie of wat is het nou precies? Om hier antwoorden op te krijgen hebben we een gesprek met Annika de Ridder. Annika is sinds 2013 werkzaam voor SMK (Stichting Milieukeur) als projectleider Agroketens.

Annika vertelt over het ontstaan: “In de jaren 90 is SMK opgericht omdat de Nederlandse overheid een keurmerk wilde waaraan de consument duurzamere producten kon herkennen. Dit keurmerk kreeg de naam ‘Milieukeur’. Het keurmerk kon worden aangevraagd voor een beperkt aantal producten; van brandblussers tot varkensvlees. SMK heeft zich hierna ontwikkeld tot een instantie die nieuwe keurmerken creëert en beheert zoals het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

SMK werkt bij het vaststellen van een certificatieschema met een College van Deskundigen. Het college bestaat uit experts afkomstig uit diverse sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LTO, NAJK, onderzoekers, overheid en maatschappelijke organisaties.
Gezien de diversiteit aan certificatieschema’s werkt SMK met 3 College’s van Deskundigen: agro food dierlijk, agro food plantaardig en non-food. Voor de agro food-tak is in 2017 een nieuw keurmerk gelanceerd onder de naam ‘On the way to PlanetProof’.

Verduurzaming op basis van een totaal-aanpak

Een certificering voor On the way to PlanetProof is er een die verder gaat dan bijvoorbeeld alleen dierenwelzijn. Daarmee onderscheidt het zich van keurmerken zoals Beter Leven. Dit soort keurmerken kijken veelal naar de markt vanuit een ‘single-issue’ visie zoals dierenwelzijn. Bij een certificering voor On the way to PlanetProof wordt echter rekening gehouden met 6 duurzaamheidsaspecten:

Annika vervolgt: “Wat veel ondernemers en consumenten niet weten is dat het On the way to PlanetProof keurmerk beschikbaar is voor 4 sectoren namelijk; plantaardige producten, sierteelt, zuivel en eieren. Je zou kunnen stellen dat veel klanten van Vitelia, met uitzondering van vleesproducerende klanten, in aanmerking kunnen komen voor On the way to PlanetProof.”

“We zijn een onafhankelijk keurmerk en dat zie je terug in hoe we dingen regelen. Zo wordt de inhoud van het certificatieschema vastgesteld door het College van Deskundigen, worden inspecties uitgevoerd door geaccrediteerde certificatie-instellingen en is SMK een zelfstandige stichting die haar eigen broek op moet houden. Bij iedere certificering draagt de ondernemer een vastgestelde fee af die gekoppeld zit aan sector én omvang van het bedrijf. De tarieven zijn transparant en beschikbaar voor iedereen op onze website.”

“De geldigheidsduur van het On the way to PlanetProof keurmerk is afhankelijk van de productcategorie. Zo wordt er in de eierenbranche bijvoorbeeld tweemaal in het eerste jaar gecontroleerd. Hierna vindt er na iedere ronde (circa 14 maanden) een hernieuwde audit plaats voor verlenging van het keurmerk.”

Stip op de horizon

“In 2016 kwam er landelijk veel aandacht voor duurzame producten in het groente- en fruitschap door de actie ‘Red de Bij’, opgezet vanuit Greenpeace. Dat was het beginpunt voor veel supermarkten om te kiezen voor On the way to PlanetProof (en biologisch) voor groenten en fruit. Deze trend heeft zich in meerdere productgroepen in rap tempo voortgezet.

Met On the way to PlanetProof willen we verduurzaming van producten faciliteren: zowel op inhoud als op (internationale) groei van keurmerkhouders, handelspartijen en supermarkten. Daarbij blijven we ons certificatieschema continu beoordelen en optimaliseren op basis van ontwikkelingen en stellen we ons blijvend de vraag of iets nog steeds duurzaam is, of duurzamer kan.”

“Ons keurmerk kan een ondernemer of zelfs een sector helpen om een specifieke werkwijze te borgen. Kortom; Dat je doet wat je zegt dat je doet. Daarnaast zoeken ondernemers tegenwoordig vaak naar een keurmerk als verlengstuk van een gekozen concept. Daarmee kan men zich beter of onderscheidend profileren in de markt. Een keurmerk zorgt in dat geval voor borging en exclusiviteit.”

Wie certificeert?

SMK certificeert niet zelf, dit wordt gedaan door certificatie-instellingen zoals bij leghennen Kiwa en SGS. Een inspectie kan ook gecombineerd worden met een audit van IKB of KAT. SMK is enkel de partij die de lijst van eisen opstelt, voor een keurmerk zoals On the way to PlanetProof. Vervolgens dient die lijst als maatstaf voor genoemde certificatie-instellingen om te beoordelen of een ondernemer voldoet aan de eisen van het keurmerk.

Rol van de leveranciers

We vragen Frank Rooijakkers, pluimvee verkoopadviseur bij Vitelia Voeders naar zijn mening.

Frank_Rooijakkers_EMBE5675_Medium.jpgFrank: “In de continu veranderende wereld, zien we dat de criteria van On the way to PlanetProof ook steeds mee veranderen. Zo is bijvoorbeeld ‘Feedprint’ onlangs aan het keurmerk toegevoegd. Concreet wordt er met dit criterium gekeken naar de CO2 voetafdruk van het voer. Herkomst en samenstelling spelen daarbij een belangrijke rol.“

“Dat is voor veel veehouders onbekend terrein. Het gevolg is dat wij als leverancier een belangrijke rol spelen bij de advisering en beschikbare mogelijkheden voor de ondernemer. De keuze voor een bepaalde leverancier kan namelijk mede bepalen of een keurmerk, zoals On the way to PlanetProof, haalbaar is.”

 

Collega Sander de Pater, teeltadviseur bij Vitelia Agrocultuur, kan Frank hierin beamen.

Sander: “Bij Vitelia Agrocultuur krijgen we steeds vaker vragen van klanten over On the way to PlanetProof.
Dit komt deels doordat winkelketens en gemeentes hier om vragen, maar ook vaak uit eigen initiatief van de kweker. Met On the way to PlanetProof laat een teler zien duurzaam telen serieus te nemen en graag voorop te lopen op dat gebied. Kwekers die volledig biologisch een stap te ver vinden kiezen vaak een tussenstap met een keurmerk zoals On the way to PlanetProof. Op deze manier bewijzen ze aandacht te hebben voor het milieu en de biodiversiteit.”

 

“De verkoopadviseurs van Vitelia Agrocultuur hebben veel ervaring op het gebied van telen met minder of geheel zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen. Wij helpen klanten met een goede IPM (Integrated Pest Management) strategie. Ondernemers gaan vooraf nadenken over ziekten en plagen die in het gewas kunnen komen. Zo kan de ondernemer preventief biologische bestrijders, groene middelen, plantversterkers of biostimulanten inzetten. Het bespuiten met chemische gewasbescherming is dan niet of veel minder nodig. Dit is van toegevoegde waarde, zeker bij een certificeringstraject.”

Coöperatie Vitelia heeft van origine een innovatief karakter en houdt zich bezig met ontwikkelingen zoals On the way to PlanetProof. Een actieve rol bij dit soort ontwikkelingen is een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van onze coöperatie voor leden en klanten.
Voor wie is On the way to PlanetProof interessant?

In theorie is het keurmerk voor iedere agrarische ondernemer in de genoemde sectoren te behalen, maar het is aannemelijk dat je bij de uiteindelijke keuze kijkt naar twee belangrijke vraagstellingen.

  1. Wil je onderscheidend produceren?

  2. Wil je dit doen vanuit de filosofie van meerdere duurzaamheidsaspecten?

 

Keuze van keurmerk

“Politieke en maatschappelijke druk kan een eerste vertrekpunt zijn voor ondernemers in de zoektocht naar een keurmerk. Na enig onderzoek komt de ondernemer er vaak achter welk keurmerk het beste past. De keuze voor een keurmerk is daarom ook meer en meer een lange termijnvraag: Waar wil een ondernemer over 5-10 jaar staan met de onderneming en op welke manier wil die dit bereiken? Een keurmerk kan hier invulling aan geven”, besluit Annika.

Wilt u meer informatie over On the way to PlanetProof, neem dan contact op met een van onze verkoopadviseurs bij Vitelia Voeders of Vitelia Agrocultuur.