Dinsdag 17 juli 2018 in Cultus

Korte terugblik op Meet&Green Venlo

Op donderdag 21 juni waren ruim 150 bezoekers getuigen van de eerste Meet&Green editie van 2018. De editie regio Venlo vond plaats bij de onderzoekskas van Cultus Agro Advies op het Brightlands Campus Greenport Venlo terrein. Hieronder een korte terugblik op de objecten en thema's.

Gastspreker

Tijdens deze dag vertelde gastspreker Jacob van den Borne (foto rechts) de bezoekers gepassioneerd over precisielandbouw.

Bekijk hieronder zijn animatie over de werking van precisielandbouw


Herbiciden proefvelden

Op het proefveld bij de onderzoekslocatie zijn verschillende toegelaten en experimentele middelen getest op hun onkruidbestrijdende werking. Opvallend is dat de bodemherbiciden dit jaar een minder lange duurwerking laten zien, te wijten aan heftige buien en het warme weer in mei. In een ander object werden herbiciden ingezet in Tagetes (Afrikaantjes) en werden verschillende combinaties en doseringen getoond waarbij is gekeken naar de effectiviteit tegen onkruid en de fytotoxiciteit (schade) op het gewas.

Herbicidenproef 2018 wordt bekeken door deelnemers.


Bestrijding Taxuskever

Taxuskever is na het wegvallen van Steward een knelpunt. Aaltjes zijn momenteel het beste alternatief, maar in de buitenteelten is het lastig om tot een optimale werking te komen. Cultus heeft enkele nieuwe middelen getest, waarvan sommigen hoopvol lijken. Toelating kan echter tot wel 2 jaar duren.

Plantgatdosering vollegrond

Loonbedrijf Arno van de Ven demonstreerde hoe in één werkgang het plantgat wordt geboord en meststof (Osmocote Preplant) kan worden toegediend per plantgat. Door deze manier van werken kunt u besparen op werk en is de efficiëntie van de meststof zeer groot.

Toegevoegde waarde bodemschimmels

Mycorrhiza’s en nuttige bodembacteriën spelen een grote rol bij het opnamevermogen van de plant. Ze maken fosfaat vrij, binden stikstof uit de lucht en zorgen ervoor dat alle voedingselementen beter opgenomen worden. Plant Healt Cure toonde middels een aangelegd object aan wat het effect is van toediening van o.a. Mycorrhiza’s.


Bright Tree resultaten tijdens Meet&Green

Onder de vlag van Bright Tree, een samenwerkingsverband in de boomkwekerijsector waarin o.a. Cultus participeert, zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die tijdens Meet&Green werden getoond.

Onderzoek brandnetels

Binnen Bright Tree wordt onderzoek gedaan naar de insectenwerende werking van brandnetels tegen onder andere luizen en andere insecten. Zie film hieronder.

Onderzoek tagetes

Dat Tagetes een goede bestrijdende werking heeft tegen schadelijke aaltjes is bekend. Cultus onderzoekt samen met Bio Treat Center of planten tijdens de teelt de werkzame stof thiofeen uit Tagetes op kunnen nemen als deze bijvoorbeeld naast elkaar worden gekweekt of als wortels van Tagetes door de grond worden gemengd.