Donderdag 6 december 2018 in Vitelia Voeders

Vitelia bereikt bijzondere mijlpaal in 2018

Voor Coöperatie Vitelia en met name Vitelia Voeders gaat 23 november jl. de boeken in als een bijzonder moment. De teller van totale afzet voedermiddelen stond aan het einde van week 47 op 418.000 ton.

Voor Vitelia Voeders was vrijdag 23 november een mooi moment. De teller van totale afzet voedermiddelen stond aan het einde van week 47 op 418.000 ton. Daarmee schoot het aantal tonnages voorbij de totale afzet van geheel 2017. 

Aangezien we dit aantal in november bereikt hebben is dit slechts een tussenstand. Dat is een mooi vooruitzicht met de nog resterende weken in de huidige jaargang. We weten in ieder geval nu al dat we ruim over de behaalde afzet van 2017 heen zullen gaan.

De verklaring voor dit mooie positieve resultaat in 2018 kan met name worden toegeschreven aan de positieve klantenbalans over de diverse diersectoren en de verdere professionalisering en optimalisatie van de eigen grondstoffenhandel, rechtstreeks op de boer.

Professionalisering grondstoffenhandel

Na de opstartfase in 2017 van de nieuwe grondstoffen op- en overslag faciliteit in de haven van Wanssum, stond 2018 vooral in het teken van optimaliseren en professionaliseren. Daar plukken we nu de vruchten van.

Onze organisatie beschikt momenteel van inkoop tot aflevering over een goede organisatorische structuur. Daarmee zet je dan uiteindelijk ook eenvoudiger de gewenste stappen als het aankomt op professionalisering.

betrouwbaarheid en kwaliteit voor de leden en klanten blijven onze belangrijkste pijlers

Blik al op 2019 en verder

Onze agrarische coöperatie gaat op de ingeslagen weg verder. Daarbij zijn betrouwbaarheid en kwaliteit voor de leden en klanten de belangrijkste pijlers.
Dit zal ook in 2019 de boventoon (blijven) voeren in onze profilering. 

Voor nu zijn we in ieder geval trots op de behaalde afzet die dankzij klanten, leden en de inzet van eigen medewerkers reeds in november is bereikt.