Maandag 19 april 2021 in Vitelia

Vitelia gaat voor ISO50001

In 2030 moeten alle Nederlandse bedrijven 55 % CO2 reduceren t.o.v. de uitstoot in 1990. In 2050 moet ieder bedrijf zelfs energie neutraal zijn, zo ook Vitelia. Tijdig beginnen om deze ambitieuze doelstelling te behalen is daarom een MUST!

De ontwikkelingen en resultaten moeten vanaf 2021 jaarlijks worden overlegd aan de handhavende instanties in het kader van wetgeving. Om dit op een juiste manier te doen heeft Coöperatie Vitelia en dochterbedrijven ervoor gekozen om dit te doen aan de hand van een nieuwe certificering te weten ISO50001.

Waarom ISO50001?

De relatief nieuwe ISO50001 norm richt zich specifiek op de energie transitie en sluit op organisatieniveau al aan op de ISO9001 certificering voor organisatiekwaliteit. Met deze spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ committeren we ons aan de juiste stappen op het juiste moment.

Interne projectgroep

In september 2020 is er een intern energieteam gestart om inzicht te krijgen in het verbruik van gas, elektriciteit en fossiele brandstof. Dit team brengt in kaart wat de grootste significantie energieverbruikers voor Coöperatie Vitelia en haar dochterbedrijven zijn.

De speerpunten van de groep zijn:

  • Monitoren
  • Verbeteracties initiëren

Met als inzet: Jaarlijks het energieverbruik verlagen en doelstellingen behalen.

Dit kan het energieteam natuurlijk niet alleen, want iedereen binnen de organisatie kan en zal zijn steentje bijdragen om het energieverbruik in zijn totaliteit te verlagen. Denk hierbij aan de lampen op tijd uitdoen, efficiënter auto rijden, structureel met de fiets naar het werk, bij inkoop van nieuwe installaties en apparaten rekening houden
met energieverbruik, enzovoorts.

Wanneer zijn we gecertificeerd?

De eerste fase audit hebben we in januari gehad. In april krijgen we de tweede fase audit. Als deze goed verloopt, dan ontvangen we medio 2021 officieel het ISO50001 certificaat.
Maar zoals gezegd is dit slechts het eerste stapje in het continu verbeteren van ons energieverbruik en met het uiteindelijke doel energieneutraal in 2050.