Woensdag 22 december 2021 in Vitelia

Vitelia verkoopt aandelen Summa

Coöperatie Vitelia heeft haar aandelen in Summa Groep overgedragen aan Söderberg en Partners.

De agrarische coöperatie heeft de afgelopen decennia geïnvesteerd om Summa Groep te laten groeien tot wat die nu is, te weten een van de grootste onafhankelijke financiële dienstverleners in Zuidoost Nederland.

Herman Rutten, financieel directeur van Vitelia geeft aan: “Als gevolg van de strategische ontwikkelingen in zowel de markt van de financiële dienstverlening als die van de agrarische toelevering, zijn Vitelia en Summa tot de conclusie gekomen dat het in beider belang - en een goed moment - is om de wegen te laten scheiden”.

Chantal Haagmans-van Haaften, algemeen directeur van Summa Groep onderschrijft dit: “Graag willen wij Vitelia bedanken. Zij gaven ons de ruimte voor groei en ondernemerschap- en nu de kans om door te ontwikkelen met Söderberg & Partners als nieuwe aandeelhouder, waarbij Summa haar identiteit behoudt”.

Algemeen directeur van Vitelia, Stefan Kuijpers, sluit af met de woorden: “Vitelia zal zich primair focussen op het ledenbelang en de activiteiten die daaraan een bijdrage leveren. De coöperatie wenst Summa en haar nieuwe aandeelhouder bijzonder veel succes in de toekomst”.

 
De overname van de aandelen is onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM en wordt naar verwachting begin 2022 geëffectueerd.