Maandag 10 juli 2023 in Vitelia

Voldoen aan de wettelijke informatieplicht energiebesparing

Dinsdag 9 mei jl. organiseerde het Feed Design Lab (FDL) de tweede energiedag ten behoeve van de feed sector. De uitdaging waar iedereen voor staat is dat er de komende jaren veel energie moet worden bespaard. Dit wordt deels ingegeven door de hoge kosten en deels door wet- en regelgeving.

Presentatie tijdens energiedag Feed Design Lab

Coöperatie Vitelia heeft een presentatie gehouden voor de deelnemers van de energiedag. In deze presentatie vertelde Arie Janssen, facilitair manager bij Vitelia, hoe de coöperatie wil voldoen aan de wettelijke informatieplicht in het kader van energiebesparing en de keuze voor de ISO 50001- certificering.

In 2019 liep het convenant Meerjarenafspraak Energie af in de feed sector. Vitelia heeft daarom in 2020 ervoor gekozen om te gaan werken volgens het handboek van ISO 50001. Hiermee konden de te realiseren energiebesparingen en de vermindering van de CO2-uitstoot beter gestructureerd worden. Deze werkwijze geeft namelijk houvast door middel van verbeterplannen en monitoring van de verbruiken. Daarmee houdt Vitelia meer grip op de erkende maatregelenlijsten (EML) en de bepalingen vanuit de wet- en regelgeving.

Met het energieteam van Vitelia zijn sinds 2020 de energie (groot)verbruikers in kaart gebracht. Er zijn monitoringsoverzichten gemaakt die rekening houden met diverse factoren van buitenaf (o.a. het weer, type voer, etc.).

Het energieteam heeft intern een communicatietraject opgezet met behulp van cartoons en heeft aanvullende documenten in het ISO-handboek opgenomen. Op deze manier wil het team gedeeld eigenaarschap op gebied van de energietransitie stimuleren.
Er zijn vervolgens meetbare verbeterplannen opgezet, die achteraf getoetst worden. Tevens zijn wettelijke erkende maatregelenlijsten (EML’s) ingevuld en de aspecten van de wet- en regelgeving, waar Vitelia aan moet voldoen, zijn nagelopen.

Op 23 april 2021 is met succes het driejarige ISO 50001 certificaat behaald. Dit certificaat wordt jaarlijks beoordeeld door een audit.

Vanuit deze certificering heeft Vitelia bewuster geïnvesteerd in machines en machineonderdelen vanuit energetisch oogpunt. De Vitelia-medewerkers zijn zich, o.a. door de communicatie, veel bewuster van (onnodig) energieverbruik. Ze hebben geleerd om vooral ‘energie’ te steken in energiebesparende zaken waar ze zelf invloed op kunnen hebben.