Dinsdag 1 oktober 2019 in Vitelia

Wij steunen onze boeren!

Coöperatie Vitelia ondersteunt van harte de protestactie op 1 oktober in Den Haag, om collectief als sector onze stem te laten horen. Mocht je de agrarische sector een warm hart toedragen dan kun je deelnemen aan de protestactie.

Laat je stem horen!

De agrarische sector is de afgelopen maanden vaak ongewenst onderwerp van gesprek in klimaat- en duurzaamheidsdiscussies. Veelal leidt dit bij alle betrokken partijen tot stemmingmakerij en monologen, veelal gebaseerd op emoties en minder op feiten.

De agrarische sector is zich meer dan ooit bewust van hun (maatschappelijke)rol binnen Nederland. Daarom wil de sector op alle fronten samenwerken bij het optimaliseren van haar werkzaamheden in het belang van een ieder. Dit lukt alleen als we afstappen van stemmingmakerij en impulsieve acties. Hiervoor zullen alle betrokkenen met elkaar constructief moeten samenwerken.

Onze Nederlandse boeren dragen dagelijks zorg voor goed, eerlijk en betaalbaar eten voor alle mensen. Dit is niet alleen hun werk, maar ook hun passie!
Duurzaamheid is een gedeelde verantwoordelijkheid en in ieders belang, maar het moet werkbaar blijven voor álle partijen.

Daarom staan wij voor verenigen in plaats van isoleren

Mocht je de agrarische sector een warm hart toedragen dan kun je deelnemen aan de protestactie. Coöperatie Vitelia faciliteert in samenwerking met een aantal stakeholders in het vervoer naar Den Haag.

*Aanmelden kon tot en met 29 sept. Aanmeldingen zijn inmiddels gesloten.

Daarnaast kun je ook de komende tijd op Social Media middels #trotsopdeboer je steun aan de sector betuigen!
Een kleine handeling maar een groot gebaar!

Vitelia zal deze ‘hashtag’ de komende tijd proactief gebruiken bij haar communicatie op social media en daarbuiten.