Woensdag 18 mei 2022 in Vitelia

Wisseling van de wacht

Sinds 4 mei 2022 heeft de ledenraad een nieuwe onder-voorzitter, en hiermee afscheid genomen van Harold Custers.

Afgelopen jaren was Harold Custers het vertrouwde gezicht als onder-voorzitter van de Ledenraad van Vitelia. Harold kwam in 2012 bij de Ledenraad en pakte zijn rol als onder-voorzitter in 2014 op. Op eigen betrokken en karakteristieke wijze heeft Harold invulling aan zijn rol gegeven en daarmee veel betekend voor Vitelia in de afgelopen jaren. Het besluit van Harold en zijn vrouw Jacqueline om te stoppen met hun melkveebedrijf hield ook in dat hij zijn taak als onder-voorzitter van de ledenraad beëindigt. In de Ledenraadsvergadering van 4 mei jl. heeft Harold afscheid genomen.

Tijdens deze vergadering is Jan Kuijpers (vleeskuikenhouder te Grubbenvorst) door de Ledenraad benoemd als nieuwe onder-voorzitter. Jan maakt sinds 2020 deel uit van de ledenraad. We feliciteren Jan met zijn benoeming en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.