Plezier in je werk is een gedeelde verantwoordelijkheid

We zijn in gesprek met Loes Kessels, HR-manager bij Coöperatie Vitelia en Ron van Berlo van Werk-Vitaal externe partner op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Werkt bij: Coöperatie Vitelia

“Vitelia is al sinds 2011 een goede relatie van Werk-Vitaal en samen maken we ons sterk voor duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat doen we onder andere met een preventief medisch onderzoek, dat iedere drie jaar door Vitelia met Werk-Vitaal voor de medewerkers wordt georganiseerd. Daarnaast ondersteunen wij Vitelia bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. De wet die er op is gericht om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen”, geeft Ron aan. Loes vult aan: “De aanwezige kennis van onze organisatie bij Werk-Vitaal is een groot voordeel. Het maakt het gemakkelijk om te sparren over ontwikkelingen op de werkvloer en op het gebied van wet- en regelgeving. Dat is wel zo efficiënt voor Vitelia.”

Verbetering duurzame inzetbaarheid

Vitelia blijkt een mooie succescase om aan te tonen wat een werkgever kan bereiken met aandacht voor het welbevinden van haar medewerkers. Ron van Berlo complimenteert Vitelia: “De aanpak van Vitelia met een driejaarlijks onderzoek en de initiatieven die als gevolg van de resultaten worden genomen leiden tot een zekere bewustwording bij de medewerkers over hun persoonlijke werksituatie. Daar plukken de medewerker en de werkgever inmiddels de vruchten van.” Volgens van Berlo is er sinds 2011 een aantoonbare verbetering in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bij Vitelia. “Er zijn in wederzijds overleg de nodige verbeteringen doorgevoerd, die per definitie niet moeilijk of duur hoeven te zijn, maar wél bespreekbaar moeten zijn in de organisatie.” Vitelia slaagt er volgens hem zeer goed in om de gezondheidstoestand bespreekbaar te maken tussen leidinggevenden en medewerkers.
Wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel!
Loes Kessels licht toe: “De uitkomsten van het onderzoek in 2015 hebben bijvoorbeeld geleid tot een optimalisatie van diverse werkplekken maar ook tot persoonlijke coaching trajecten waardoor resultaten, efficiency en welbevinden van collega’s mooi zijn verbeterd.”
“Door goed te zijn voor je werknemers, zijn werknemers ook goed voor Vitelia!”

Wat leveren die resultaten de werkgever op?

De gepresenteerde resultaten uit het gezondheidsonderzoek helpen werkgevers zoals Vitelia onder andere bij:

  • Het herkennen van mogelijke (negatieve) trends op het gebied van inzetbaarheid van werknemers,
  • Weerspiegeling op basis van de landelijke gemiddelden (op basis van TNO-cijfers),
  • Voorbereiden op ontwikkelingen in de markt zodat men tijdig kan reageren,
  • Waardevolle informatie voor optimalisatie HRM-beleid.

Deze punten worden in het geval van Vitelia constructief besproken met directie, Ondernemingsraad en leidinggevenden van de diverse bedrijven. Het maatwerk, de korte lijnen met specialisten en de adviezen die daaruit volgen maken Werk-Vitaal een prima partner voor de coöperatie. Goed werkgeverschap blijft voor Vitelia ook de komende jaren een belangrijk aandachtspunt.
“Uiteindelijk wil iedere ondernemer dat zijn eigen medewerkers ambassadeurs zijn van de onderneming en daar kan Werk-Vitaal iedere organisatie bij helpen”, besluit Ron van Berlo.

Loes Kessels vult aan: “We kunnen concluderen dat de ingeslagen weg inmiddels ook wordt gewaardeerd door onze eigen medewerkers. Er was in 2018 t.o.v. 2015 een stijging van 10% in het aantal deelnemers. De bewustwording dat gezondheid en werkplezier hand in hand gaan en een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever is, is misschien nog wel de grootste overwinning!”

Door goed te zijn voor je werknemers, zijn werknemers ook goed voor Vitelia!

Loes Kessels HR-manager bij Vitelia