Stage: Grondgebondenheid in de melkveehouderij

Stagiair Chielian Jacobs studerend aan de HAS Hogeschool Venlo heeft in opdracht van Vitelia Voeders onderzoek gedaan naar de gevolgen en toekomstvisie i.v.m. grondgebondenheid voor de melkveehouderij in 2025.

Stageopdracht voor: Vitelia Voeders
Student: Chielian Jacobs
Opleiding: HAS Hogeschool Venlo
Studie: Bedrijfskunde en Agri-Foodbusiness

In april 2018 publiceerde de Commissie Grondgebondenheid haar visie over de weg naar een grondgebonden melkveehouderij. Meer voer uit de directe omgeving en minder grondstoffen vanuit de rest van de wereld. Chielian Jacobs heeft voor het rundveeteam van Vitelia Voeders onderzoek gedaan naar hoe de grondgebondenheid in 2025 er uit zal zien en wat dit voor invloed heeft op de klanten van Vitelia Voeders.

Kringloop uit balans

Grondgebondenheid betekent dat er een goede balans is tussen de ruwvoerwinning en de mestplaatsing van een bedrijf. Het land wordt weer bemest door koeien die het ruwvoer van dit land opeten, een kleine kringloop. Door intensivering van bedrijven, meer melk per koe en per hectare, is deze kringloop uit balans geraakt. Voor de melkveehouder ziet grondgebondenheid er in 2025 als volgt uit: minimaal 65% van de eiwitbehoefte van de veestapel moet van eigen land komen of uit de directe omgeving met buurtcontracten.

Eiwitspreiding van eigen land

De spreiding tussen hoeveel eiwit melkveebedrijven nu van eigen land halen is groot. Het is niet per definitie te zeggen dat een extensief bedrijf veel en een intensief bedrijf weinig eiwit van eigen land haalt. Wel is duidelijk dat sommige bedrijven nog wat stappen te zetten hebben om aan 65% eiwit te komen. Enkele mogelijkheden om eiwit van eigen land te verhogen zijn: (meer) beweiden, verlagen van ruw eiwit in het rantsoen en het aandeel jongvee verlagen en meer gras telen. Voor deze laatste optie bent u eveneens bij de Akkerbouw specialisten van Vitelia Agrocultuur aan het goede adres. Zij werken samen met de specialisten van Vitelia Voeders en Vitelia Winkel onder de noemer Vitelia Totaal.