Stage: Ideale omstandigheden voor de TN70 zeug

In juni heb ik mijn stage bij Vitelia Voeders afgerond. Als onderdeel van het Vitelia varkensteam heb ik mij mogen verdiepen in de TN70-zeug van Topigs Norsvin. Ik heb gedurende het onderzoek specifiek gekeken naar wat de ideale omstandigheden zijn voor de TN70-zeug.

Stageopdracht voor: Vitelia Voeders
Student: Iris Philipsen
Opleiding: HAS Hogeschool Venlo
Studie: Bedrijfskunde & Agri-Food Business

Interviews onder varkenshouders

Om het onderzoek uit te voeren zijn er 29 interviews bij varkenshouders afgenomen. Deze varkenshouders hebben allemaal een zeugenstapel waarvan minimaal 60% TN70-zeug is. De vragen uit het interview waren gericht op het productieproces, vanaf het moment dat de TN70-zeug aangevoerd wordt op de bedrijven of eigen aanfok tot het moment dat de nakomelingen van de TN70-zeug de 25 kilogram hebben bereikt. Van de deelnemende varkenshouders zijn, met het oog op vergelijkingsdoeleinden, ook de technische kengetallen verzameld.

De doelstelling van het onderzoek was om zo een duidelijke conclusie te kunnen trekken over de ideale omstandigheden voor de TN70-zeug. Om zo uiteindelijk het hoogst aantal gespeende biggen per zeug per jaar te produceren bij dit type zeug.

Presentatie onderzoeksresultaten

Eind juni heb ik de resultaten aan Vitelia Voeders, Topigs Norsvin en een aantal deelnemende bedrijven gepresenteerd en heb ik mijn bevindingen uit dit onderzoek gedeeld. De uiteindelijke conclusie is dat er geen eenduidige ideale omstandigheden zijn voor de TN70-zeug. Het is namelijk voor elke varkenshouderij bedrijfsspecifiek op welke manier de TN70-zeug het beste past in hun onderneming. Dit werd duidelijk omdat het management op elk van de 29 geïnterviewde bedrijven zo divers is.

Ondanks dat er uit het onderzoek niet direct eenduidige resultaten zijn voortgekomen, heb ik een hele leuke en leerzame tijd gehad bij Vitelia Voeders. Ik heb in deze periode mijn kennis over de varkenshouderij kunnen verbreden en verdiepen waar ik heel dankbaar voor ben.