Stage: Op weg naar een groener Vitelia - Deel2

In opdracht van de afdeling faciliteiten van Coöperatie Vitelia is Casper onderzoek gaan doen naar de uitvoeringsmogelijkheden voor Vitelia m.b.t. verduurzaming.

Stageopdracht voor: Coöperatie Vitelia
Student: Casper Wintjes
Opleiding: Fontys Hogeschool Eindhoven
Studie: Technische Bedrijfskunde

Toekomstige energiebesparingsmogelijkheden Vitelia

In de periode van 10 februari tot en met 10 juli loop ik stage bij Coöperatie Vitelia. Tijdens deze stage onderzoek ik wat de energiebesparingsmogelijkheden op de korte en lange termijn voor Vitelia Voeders zijn.

Naar aanleiding van het klimaatakkoord en in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de stageopdracht door Vitelia opgesteld om te zoeken naar nieuwe energiebesparingsmogelijkheden.

Voor dit stageonderzoek is de volgende concrete onderzoeksvraag opgesteld:

Hoe kan in drie jaar tijd het energieverbruik van de productielocaties van Vitelia Voeders worden gereduceerd van 10 miljoen kWh naar 9,7 miljoen kWh per jaar?

Om dit te onderzoeken worden verschillende aspecten van het proces bekeken. Hierbij is te denken aan de leegdraaitijd van transportkettingen en elevatoren, een transitie van vraag gestuurde naar aanbod gestuurde productie. Maar ook het bepalen van overcapaciteit bij de machines. Een belangrijk aandachtspunt tijdens dit onderzoek is dat de capaciteit en kwaliteit van het eindproduct niet verandert.

De uitvoering van de opdracht wordt gedaan doormiddel van fysieke metingen en het houden van interviews. De minimale leegdraaitijd kan bijvoorbeeld op verschillende plekken worden gemeten, terwijl het bepalen van vraag gestuurde productie naar aanbod gestuurde productie ook afhankelijk is van meningen van stakeholders.

Einddoel van deze stageopdracht is aanbevelingsrapport voor Vitelia in de verschillende besparingsmogelijkheden en deze helder in kaart te brengen. Deze besparingsmogelijkheden moeten samen concreet antwoord geven op de opgestelde onderzoeksvraag. Het uiteindelijke resultaat zal bestaan uit een onderbouwing van de onderzochte aspecten van het proces van Vitelia Voeders en een beschrijving waarin wordt vermeld of verdere energiebesparing mogelijk is.