Stage: Op weg naar een groener Vitelia

In opdracht van de afdeling faciliteiten van Coöperatie Vitelia is Roy onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden voor Vitelia tot het opwekken van duurzame energie.

Stageopdracht voor: Coöperatie Vitelia
Student: Roy Verhaegh
Opleiding: Fontys Hogeschool Eindhoven
Studie: Technische Bedrijfskunde

Ambitieuze doelstelling

Mijn onderzoek komt voort uit een ambitieuze doelstelling die binnen Vitelia, door vooral mijn stagebegeleider, facilitair manager Arie Janssen, meerdere malen is uitgesproken: Vitelia in 2040 energieneutraal. Dit wil zeggen: evenveel energie opwekken als verbruiken. Kijkend naar het huidige energieverbruik van de drie productielocaties, ruim 11 miljoen kWh stroom en 800.000 m³, is dit een grote uitdaging. Een uitdaging die de komende jaren Vitelia bezig zal houden en waarin ik de eerste stappen heb mogen zetten.

Combinatie van deeloplossingen

Die eerste stappen bestaan vooral uit het oriënteren naar de mogelijkheden en bekijken welke van deze mogelijkheden bij Vitelia realiseerbaar zijn en ook bij de organisatie passen. Hierbij heb ik gekeken naar de volgende energiebronnen: biomassa-, water-, zonne-, wind- en bodemenergie. Waarbij nu in ieder geval al geconcludeerd kan worden dat geen van deze energiebronnen de totaaloplossing zal gaan bieden. In de toekomst zal er een combinatie van deeloplossingen moeten komen om tot een energieneutrale organisatie te komen. Een deel van de oplossingen zal dan betrekking hebben op het opwekken van elektriciteit en/of gas en een deel op het zoveel mogelijk besparen van energie. Waarbij dit laatste gedeelte overigens geen onderdeel is van mijn onderzoek.

Prille beginfase

Of er uiteindelijk een windmolen moet komen of dat iedere boer in de regio zonnepanelen op zijn dak gaat leggen om vervolgens de energie aan Vitelia te leveren, daar zal ik nu én ook aan het einde van mijn onderzoek nog geen uitgesproken conclusies over doen. Wel hoop ik de mensen binnen Vitelia een gevoel te geven over wat er allemaal mogelijk is, wat de voor- en nadelen van iedere (deel)oplossing zijn en wat deze oplossingen voor Vitelia gaan betekenen. Natuurlijk is er op basis van mijn onderzoek wel een bepaalde (persoonlijke) voorkeur ontstaan, maar in een langdurig traject als deze is het in de prille beginfase niet verstandig om dingen definitief weg te strepen.

Ook wil ik met mijn onderzoek de discussie binnen de organisatie aanwakkeren en levend houden. Ik hoop dan ook dat er een vervolg op mijn onderzoek komt en dat er misschien nog wel enkele andere stagiaires Vitelia hierin verder gaan helpen om weloverwogen keuzes te maken. Met positieve energie op naar groene energie!