Bestuursmodel Coöperatie Vitelia

Coöperatie Vitelia werkt met het Coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. De coöperatie bestaat uit de Ledenraad, Raad van Commissarissen en directie van Vitelia.

De Ledenraad initieert de visie van Vitelia en beoordeelt het uitgevoerde beleid door de directie. De directie wordt op haar beurt bijgestaan door de Raad van Commissarissen welke toezicht houdt op de directie in de uitoefening van haar taken, conform de wensen van Ledenraad. Het coöperatief RvC⁺ model borgt zo de zeggenschap binnen de coöperatie. (Bekijk de afbeelding 'Het huis van Vitelia' voor meer inzicht)

Van en voor de leden

“Vitelia is er voor haar leden door middel van het behartigen van de stoffelijke belangen van de leden”, zoals dat statutair mooi beschreven staat. Voor Vitelia betekent dit dat zij door toelevering van producten en diensten in de breedste zin altijd een meerwaarde moet leveren voor haar leden en de coöperatie. De afgelopen jaren hebben de Ledenraad en Raad van Commissarissen zich verder ontwikkeld tot een kwalitatief sterk klankbord voor haar leden met nauwe betrokkenheid bij niet alleen de uitvoering maar ook bij het aanscherpen van het beleid van Vitelia en het toezicht houden hierop voor de toekomst.

Samen hebben we een flinke dosis gezond boerenverstand in huis om een goede lange termijn strategie te ontwikkelen in het belang van onze leden.