Directie Vitelia

Coöperatie Vitelia werkt met het Coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. De coöperatie bestaat uit de Ledenraad, Raad van Commissarissen en directie van Vitelia.

Onze leden kunnen erop vertrouwen dat Vitelia een goede koers vaart. Voor het uitzetten en behouden van deze koers is de directie verantwoordelijk. Zij besturen de coöperatie en het beheer van haar vermogen. Een op eigen kracht groeiend Vitelia, betrokken positief ingestelde leden en medewerkers met zorg en passie vormen voor de directie een voedingsbodem om voor u onze uiterste best te blijven doen.

De directie van Coöperatie Vitelia wordt gevormd door Herman Rutten (algemeen directeur) en Remon Kissen (financieel directeur).