Raad van Commissarissen

Coöperatie Vitelia werkt met het Coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. De coöperatie bestaat uit de Ledenraad, Raad van Commissarissen en directie van Vitelia.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie, de uitoefening van haar taken betreffende de coöperatie en haar bedrijven en staat de directie met raad en daad bij. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

  • Peter Janssen, lid en pluimveehouder
  • Theo Vullings, lid en varkenshouder
  • Jeroen Verhaegh, varkenshouder
  • Wim Bens, externe commissaris
  • Frank van den Heuvel, externe commissaris