Raad van Commissarissen

Coöperatie Vitelia werkt met het Coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. De coöperatie bestaat uit de ledenraad, raad van commissarissen en directie van Vitelia, allen gekozen en benoemd door de leden.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie, de uitoefening van haar taken betreffende de coöperatie en haar bedrijven en staat de directie met raad en daad bij. De raad van commissarissen wordt gevormd door:

  • Edwin Michiels, voorzitter, varkenshouder, bloembollen en akkerbouw
  • Rob Wijnhoven, lid en rozenkweker
  • Peter Janssen, lid en pluimveehouder
  • Jan van der Staak, lid en rundveehouder
  • Theo Vullings, lid en varkenshouder
  • Peter Bontekoe, lid en kweker sierteelt
  • Jan Sallevelt, externe commissaris
  • Wim Bens, externe commissaris