Missie van Vitelia

Ledenbetrokkenheid betekent voor Vitelia een wederkerigheid waarbij de organisatie zijn uiterste best doet voor haar leden en waarbij de leden dit waarderen.

Missie

Een continu en actueel onderwerp in de visie van Vitelia is ledenbetrokkenheid en wederkerigheid tussen Vitelia en het lid. Dit houdt in dat Vitelia altijd moet blijven zoeken naar de beste manier om de leden te bedienen en dat de leden oprecht interesse tonen in de organisatie, vertrouwen uitstralen en positief kritisch zijn.

Dat is onze missie! 

Coöperatieve en innovatieve drive Vitelia

In het belang van de sector, onze leden en coöperatie moeten we onze vernieuwingsdrang continu in blijven zetten. Vitelia is innovatief en heeft de kwaliteiten in huis om ook daadwerkelijk te innoveren. De realisatie van de op- en overslag in 2017 in Wanssum is hier een heel mooi voorbeeld van. Continu vernieuwen vraagt om schaalgrootte waarbij we vooral onze stijl en oorsprong niet moeten verloochenen of verliezen.

Vitelia is van oorsprong dé coöperatie van Limburg, maar heeft inmiddels haar sporen ook verdiend in onze aangrenzende provincies resp. Noord-Brabant, Gelderland en daarbuiten. Het zoeken van samenwerking, verbanden, verbintenis en het delen van kennis zijn voor ons en onze klanten zeer belangrijk. Daarom zijn wij trots erop dat we founding father zijn van het Feed Design Lab in Wanssum. Een plek waar onderzoek en productie van proefvoeders maar ook opleiding van mensen in één innovatieprogramma samenkomen. Dit alles om nu en in de toekomst voor blijvende toegevoegde waarde op het boerenerf te kunnen zorgen.

Kortom onze missie: Vitelia wil een continue en duurzame toegevoegde waarde leveren voor haar leden en klanten in de agrarische sectoren.