Van toen tot nu

Coöperatie Vitelia is reeds in 1921 ontstaan uit de samenwerking tussen een vijftiental boeren.

Vitelia en haar leden zijn gevestigd door heel Nederland maar met name in Noord-Limburg en regio Boskoop, de bakermat van Vitelia. Beide regio's gelegen in het hart van sterke agrarische gebieden waar hoogwaardige agrarische producten worden geproduceerd en geteeld.

Noord-Limburg; een regio gelegen in het hart van een intensief veehouderijgebied waar hoogwaardige eiwitrijke producten zoals vlees, melk en eieren worden geproduceerd, beter bekend als het ‘EiwitRijk’. Maar het is ook de regio van de roos en de tuinbouw. Maar liefst 70% van de Nederlandse rozenproductie vindt hier plaats en het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland, beter bekend als ‘Greenport Venlo’. We zijn dan ook verbonden met de regio waarin we opereren en hebben een maatschappelijke rol in de regio. Je zou kunnen zeggen dat we ‘waken’ over de regio. 

Dromen van 100 jaar geleden

In 1921 zagen een vijftiental boeren de noodzaak van samenwerken al in. Zij richtten samen een aan- en verkoopbedrijf op als coöperatie, om samen zaken als diervoeders, kunstmest en benodigdheden voor op het erf in te kopen om kosten te besparen. Er was armoede maar daaruit ontstond inventiviteit en samenwerking. Nieuwe agrarische bedrijfstakken zoals de varkenshouderij, pluimveehouderij en boom- en plantenteelt werden opgepakt in het Noord-Limburgse. Deze boeren hadden 100 jaar geleden niet durven dromen dat hun samenwerking zou uitgroeien tot de huidige Coöperatie Vitelia die ondertussen veel meer doet dan het aan- en verkopen van benodigdheden.

Gelegen in een intensief veehouderijgebied en tuinbouwregio vervult Vitelia een maatschappelijke rol in de regio