Ledenraad

Coöperatie Vitelia werkt met het Coöperatief RvC⁺ bestuursmodel. De coöperatie bestaat uit de ledenraad, raad van commissarissen en directie van Vitelia, allen gekozen en benoemd door de leden.

De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatie en vertegenwoordigt de leden. De ledenraad heeft invloed en zeggenschap over de (toekomst)visie van Vitelia en is hét klankbord voor de directie. Onze ledenraad is een afvaardiging van het totale ledenbestand en vormt daarmee een afspiegeling van niet alleen ons werkgebied maar ook de diverse sectoren waarin Vitelia opereert.

Ledenraadsleden

De leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad, bestaande uit de volgende leden:

 • Ad Romme, varkenshouder
 • Dorus Huijsmans, rundveehouder
 • Ellen Swinkels-Willems, boomkweker
 • Harold Custers, rundveehouder
 • José Janssen-Sools, varkenshoudster
 • Lucas Mooren, varkenshouder
 • Marc Megens, varkenshouder
 • Patrick Classens, varkenshouder
 • Peter Philipsen, varkenshouder
 • Rob Coopmans, varkenshouder
 • René Weijs, varkenshouder en akkerbouw
 • Niek de Boer, loonwerker 
 • Sandra Nijssen, varkenshouder en akkerbouw
 • Mieke Seijkens-Engels, varkenshouder
 • Jeroen Verhaegh, varkenshouder
 • Stef Vermeulen, pluimveehouder
 • Jurgen Conjarts, rundveehouder