Veelgestelde vragen

Onze adviseurs krijgen vaak de nodige vragen over de werking van het lidmaatschap. Hoe werkt het precies, wat kan wel en wat niet etc. Om de (potentiële) leden hier bij te helpen hebben we een aantal veelgestelde vragen onder elkaar gezet.

1 Wanneer kan ik lid worden?

Als klant kunt u lid worden als u jaarlijks voor minimaal € 5.000,- omzet heeft bij Vitelia Agrocultuur en/of Vitelia Voeders.

2 Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap?

Nee, het lidmaatschap is gratis en er zijn geen risico’s aan verbonden.

3 Op basis waarvan krijg ik, als lid, elk jaar CeVi’s toegekend?

Op basis van uw jaaromzet bij Vitelia Agrocultuur en/of Vitelia Voeders krijgt u CeVi’s toegekend. U kunt jaarlijks over maximaal 1,5% van uw ledenomzet certificaten verkrijgen.
De Ledenraad kan op voordracht van de directie en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten om ledencertificaten uit te reiken.

4 Is er reeds dividend uitgekeerd aan leden?

Ja, in 2014 en 2018 is er stockdividend (extra uitgifte van CeVi’s) en in 2015 en 2018 cashdividend (uitgifte van contanten) uitgekeerd aan alle leden. De
Ledenraad kan, op voordracht van de directie en na goedkeuring door Raad van Commissarissen, besluiten om dividend uit te keren op uw certificaten.

5 Op welke manier word ik op de hoogte gehouden over mijn CeVi’s?

U ontvangt jaarlijks per post in juni een overzicht van uw totaal aantal opgebouwde CeVi’s. Andere waardevolle informatie met betrekking tot CeVi’s communiceren wij via meerdere kanalen zoals per mail, Vitelia Vitaal, website en social media.
De formele regels liggen vast in de statuten en het participatiereglement.

6 Wat is de waarde van één CeVi?

De nominale waarde (boekhoudkundige waarde voor Vitelia bij uitgifte) van één CeVi bedraagt € 10,-.
Wat een CeVi daadwerkelijk waard is, zal in de toekomst blijken op het moment dat u besluit CeVi’s te kopen of te verkopen.

7 Kan ik mijn lidmaatschap zelf opzeggen?

Ja, dat kan. Indien u uw lidmaatschap zelf wilt beëindigen kan dat middels schriftelijke opzegging waarna u een bevestiging van de coöperatie ontvangt.
U behoudt dan uw reeds opgebouwde CeVi’s maar uw rechten als lid vervallen.

8 Wat gebeurt er met mijn lidmaatschap als de rechtsvorm wijzigt?

Bijvoorbeeld: een eenmanszaak wordt een maatschap.
Volgens de statuten eindigt uw lidmaatschap indien de rechtsvorm/samenwerkingsvorm wijzigt.
Het lid kan de coöperatie echter verzoeken het lidmaatschap te handhaven en voort te zetten.
Indien de coöperatie heeft vernomen dat de rechtsvorm is gewijzigd, zal zij hier het lid actief over benaderen. 

Een rekenvoorbeeld:
Stel, er wordt 1% over de ledenomzet aan CeVi’s uitgereikt. Een klant met € 100.000,- omzet krijgt € 1.000,- aan CeVi’s op basis van nominale waarde toegekend. De nominale waarde van een CeVi is € 10,- dus het lid ontvangt 100 CeVi’s.